Η άλλη εταιρική σχέση της VERWAY!

Η άλλη εταιρική σχέση της VERWAY!

Η Facto είναι μια ισχυρή και ικανή εταιρεία από μόνη της.
Ένα κονδύλι ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ έχει παρασχεθεί στη VERWAY.

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω εν συντομία την έννοια …
Σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, μεταξύ του 1995 και του 2007, συνάφθηκαν συμβάσεις ασφάλισης ζωής.
Αυτά μπορεί να είναι παράνομα και άκυρα.
Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να λάβετε πίσω αυτά τα χρήματα.
Σύμφωνα με την Allianz Insurance, 65 εκατομμύρια συμβόλαια ασφάλισης ζωής αφορούν στη Γερμανία.

Η Verway θα μετατρέψει τα παλιά σας ασφαλιστήρια συμβόλαια σε μετρητά.
με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης που υπογράφηκε με την εταιρεία Facto

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir